Electrical Personnel

Norpower offers recruitment service of special competence electrotechnical personnel (electricians, automaticians, data-electricians) for different projects:

  • Power and automation board assembling;
  • Building installations;
  • Industrial installations;
  • Railway installations;
  • Marine installations;
  • Data Nettwork installations;
  • Oil and Gas installations;
  • Wind Power installationsr;
  • Solar Power Installations.

We have a hi competence (electrotechnical, psychological, administrative, leadership) recruitment team, who communicates in Norwegian, English, Lithuanian, Polish, Russian languages, constantly filling database of specialists in EU and Scandinavian countries, god knowledge of Norwegian regulations, 

Vi har en høy kompetanse (elektroteknikk, psykologi, administrasjon, ledelse) rekrutteringsteam som kommuniserer på Engelsk, Litauisk, Polsk, Norsk, Russisk språk, en påfyllende database av elektrikere i EU og Skandinavia, god kjennskap til Norske lover, well-developed routines and processes.