Om oss

VISJON
Norsk Elektroentreprenørbedrift fokusert i boligmarkedet.

MISJON
Forplikte seg til Visjonen, ha Verdier i hjertet, og levere:

  • høy teknisk kvalitet, godt service, praktiske innovasjoner til kunder;
  • god arbeidsplass til ansatte;
  • synergi til partnere;
  • sunt lønnsomhet til aksjonære;
  • ansvarlig, positiv innspill til samfunnet.

VERDIER

  • Personlig ansvar. Ansvar tas, respekt gis, ikke motsatt.
  • Gjensidig respekt. Anerkjenn suveræniteten til en annen person for å være annerledes.
  • Gjensidig tillit. Tro at den andre personen har din interesse i hjertet.
  • Konstruktiv problemløsning. Godt teamarbeid skal legge til rette godt hjernearbeid.