Elektriker

Tjenester tilbys hovedsakelig til private kunder direkte eller gjennom hovedentreprenører som samarbeidsparnere og inkluderer:

  • Elektriske installasjoner (lys, varme, teknologisk utstyr, el-bil, osv...)
  • Brann – sikkerhetsinstallasjoner
  • Nettverksinstallasjoner
  • Feilsøke, målinger, tester og andre servicejobber
  • Ingeniørtjenester og rådgiving.

Hovedfokus er på elsikkerhet, brannsikkerhet og overalt kvalitet, som også betyr spesialisert til kundens behov funksjonalitet, god tikk på designelementer, lang levetid, utvidbare og forutsigbare installerte systemer. Enkelt for bruk og veldikehold.