Elektriker for Bolig

Tjenestene våre tilbys i all hovedsak privat kunder/personer, men vi samarbeider også meget godt med faste samarbeidspartnere og andre hovedentreprenører. Vi tilbyr:

  • Elektro installasjoner for nye boliger og renoverinsprosjekter;
  • Elektriske varmesystemer: innvendige og utvendige varmekabler, varmefolie;
  • Elbil lading systemer;
  • Tilknytning til Nett: ny kundetilknytning, endring av inntaksvern, ut og innkobling støm, målermontasje, byggestrøm; 
  • Brann og sikkerhetsinstallasjoner;
  • Nettverksinstallasjoner;
  • Vi foretar serviceoppdrag, målinger og feilsøking;
  • Ingeniørtjenester og rådgiving.

Firmas til vær tid hovedmål og fokus er el og brannsikkerhet. Våre ansatte har som hovedmål å levere både kvalitetsarbeidet og materiell. Vi setter kundens behov i sentrum og kan tilby forskjellig materiell, design og fra forskjellige leverandører. Målet er funksjonelt og sikkert anlegg, enkelt å bruke, lett og vedlikeholde. Alle utførte arbeider dokummenteres ihht Norske Standarter.