Smart Hjem

Norpower tilbyr komplette hjemautomasjonsløsninger i alle prosjektfaser:

  • Hjelp i brainstorming og idéutvikling
  • Design og tekniske tegninger, tekniske forslag og komersielle tilbud
  • Utstyr levering, installasjon, programmering og testing
  • Prosjekt sluttdokumentasjon og sertifisering
  • Veldikehold og garanti service

Norpower har kompetanse og spesialiserer seg i xComfort, Fibaro, ABB og KNX systemer.  Men vi har og oppdaterer kjennskap om andre systemer også, som gir mulighet å gi mer objektivt råd til kunden, velge mer efektive og tilpassede løsninger i prosjekter, integrere flere systemer med hverandre. Norpower er sertifisert KNX partner.